QPS

Connecting teaching and learning

Kom-igång-tillfällen

QPS-workshops

Kom-igång-tillfällen och drop-ins: tisdagar och torsdagar kl. 14.30-16.00 i Zoom. Välkommen!

För specifika utbildningsinsatser, kontakta din programansvariga.