QPS

Connecting teaching and learning

MedCULs tips kring digitalisering av utbildning


Denna blogg är MedCULs yta kring digitalisering. Vi bloggar här om allt möjligt som rör digitalisering, ofta relaterat till QPS-användning. 

AKTUELLT

– Så funkar det. Här finns QPS-manualer för studenter och för personal samt möjlighet att kontakta support.

– Morgondrop-ins: välkommen att titta in på våra virtuella morgondrop-ins på tisdagar mellan 08.00 och 08.45. Här kan du dela tips och idéer och få stöd för hur du kan främja studenternas lärande, bl a med hjälp av digitala verktyg. Till mötesrummet i Zoom. 

QPS-kom-igång-tillfällen och drop-ins: tisdagar och torsdagar kl. 14.30-16.00. Stängt v. 8.  Till mötesrummet i Zoom. 

Support: Kontakta servicedesk@lu.se


Varför digitalisering?

Hela samhället genomsyras av ökad digitalisering. Det medför möjligheter, till exempel ökad tillgänglighet av material och ökade analysmöjligheter. Det medför förstås och utmaningar, till exempel kring säkerhet och användarvänlighet. Därför är det viktigt att jobba genomtänkt och i säkra miljöer med digitalisering av utbildning.

MedCUL stödjer utbildningsprogrammen att ta tillvara digitaliseringens potential, baserat på pedagogisk forskning.

Varför ett QPS?

QPS står för Quality and Progress System och är ett digitalt system för just kvalitetssäkring och systematisk utveckling av utbildningarnas kvalitet.

Med QPS kan material lätt delas mellan olika kurser, oavsett vilket program de är skapade för. Progressionen mot uppfyllda kursmål visualiseras dessutom automatiskt både för medarbetare och studenter. Detta gör kvalitetsuppföljning både lättare och tydligare.

Nyckelkoncept

– samhörighet och sammanhang inom fakulteten
– samarbete inom och mellan program
– synliggöra kompetensutveckling
– progression och programperspektiv
– kvalitet och ansvarstagande
– autonomi och meningsfullhet

Läs mer om QPS


Ny organisation från 1 april

Fakultetsledningen har beslutat om ny organisation för QPS fr 1 april 2020. För frågor om QPS efter 1 april hänvisas till vicedekan för grundutbildning samt programnämndsordförande.


Inspiration

Arbetet med QPS präglas som så mycket annat av anpassningar på grund av Corona. Många kursledare expressdigitaliserar utbildningsmoment.

Fler examinationer läggs om till att ske hemifrån. Salstentamen genomförs med övervakning i hemmiljö. Systemet möjliggör en rad säkerhetsanalyser och monitorering som möjliggör detta.

För att stödja studenters progression och avstämning kring hur det går erbjuder också QPS flera möjligheter som på enkla sätt kompletterar läraktiviteter som måste planeras om (till exempel quiz, formulär, peer review).

På flera kurser används sedan före virusutbrottet alla funktioner i plattformen och på kurser i arbetsterapi, fysioterapi och biomedicin har personal och studenter gått ifrån sin tidigare lärplattform.

Här kan du inspireras av hur andra använder och ser på QPS.